Dagta

(Conifers | Pitch) Sa isang panaginip, ang resin ay nangangahulugang paglalakbay. (Tingnan din ang puno ng Conifer)