Katotohanan

Sa isang panaginip, pagiging makatotohanan ay kumakatawan sa pananampalataya ng isang tao at katiyakan. Ang pagiging makatotohanan sa isang panaginip ay nangangahulugan ng pag-iwas adversities.