Driver ng Mule

(Muleteer) Ang isang muleteer sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang pulis, isang sheriff, isang negosyante, o tagumpay sa negosyo. (Tingnan din ang Carrier)