Collarband

(Collar | Neckband | Neckwear) Sa isang panaginip, ang isang kwelyo ay kumakatawan sa kasiyahan at pagmamalaki ng isang ina o asawa na makita ang kanyang mga anak na lalaki o anak na babae na mayroong negosyo sa alahas. Kung ang isang babaeng walang asawa ay nakikita ang kanyang sarili sa isang panaginip na may suot na kuwintas, isang kuwintas o isang kwelyo na gawa sa mga perlas, peridot o chrysolite, nangangahulugan ito na magpakasal siya sa isang marangal at isang mataas na ranggo, manganganak ng mga anak mula sa kanya at hahanapin ang kanyang tunay na kasiyahan at pag-ibig sa gayong kasal. Kung ang kwelyo ay gawa sa alum, pagkatapos ay nangangahulugan ito na pakasalan ang isang batang silangang lalaki. Kung ang kwelyo ay ginawa mula sa kuwintas sa panaginip, nangangahulugan ito na ang kanyang asawa ay isang ibig sabihin at isang mapanghamak na tao. Kung nakikita ng isang tao ang kanyang sarili na nakasuot ng isang kwelyo sa isang panaginip, nangangahulugan ito ng paghihirap, pagkabalisa o pag-aaway. (Makita din ang Neckband | Necklace)