Maroon

(Kulay | Kulay ng Bay | Pula-pula-kayumanggi) Sa isang panaginip, ang kulay na maroon ay nangangahulugang dignidad, maharlika, kapangyarihan, o maaari itong kumatawan sa isang mayamang babae. (Tingnan din ang Mga Kulay)