Nakita

Sa isang panaginip, ang isang lagari ay kumakatawan sa isang mapagpatawad, o isang tagapamagitan na nakikipag-usap nang paulit-ulit. Ang isang lagari sa isang panaginip ay maaari ring kumatawan sa isang hukom, isang arbitrator, o kasal. Ang isang lagari sa isang panaginip ay nangangahulugan din ng paghahati ng mga ari-arian, isang sukatan, o isang walang kamangmangan na nagmamahal na lumikha ng dibisyon sa pagitan ng isang asawa at isang asawa, at upang maghiwalay sa pagitan nila. Ang nakita sa isang panaginip ay kumakatawan din sa isang tuso na tao, hindi patas na pakikitungo sa pagitan ng mga tao, pagkukunwari, kasamaan, isang impormante, o sekswal na pakikipagtalik. Ang nakita sa isang panaginip ay kumakatawan din sa isang katulong, lakas, kita, isang pampublikong ordenansa, isang pagpapahayag, isang natutunan na tao, o isang hukom. Ang saw ng lumberman sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang astringent at isang austere headman. Ang isang gawa sa marmol sa isang panaginip ay nangangahulugang nauubusan ng mga trick, o nagtatanghal ng isang hindi kasiya-siyang patunay. Ang isang handaw sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang layman, isang miller, o sieve merchant, etcetera.