Hud

(Ang propeta ng Diyos na si Hud, na kung saan ay kapayapaan, na ipinadala sa mga tao ng haring Ad.) Kung nakikita ng isang tao ang propeta ng Diyos na si Hud sa isang panaginip, nangangahulugan ito na siya ay magdusa ng pinsala mula sa walang kamalayan at walang alam na mga tao, kung gayon siya ay makatakas. mula sa isang malaking pagkabalisa, at mai-save mula sa kanilang kasamaan. Ang pagtingin sa propetang si Hudas (uwbp) sa isang panaginip ay nangangahulugan din na ang isang tao ay makakatanggap ng gabay, mga pagpapala at maililigtas ang iba sa mga salot at pagkawasak.