Ruffled hair

Sa isang panaginip, ang nakikita ang buhok ng isang tao ay nangangahulugang tibo at pag-ibig na magpalitan ng pera, o paggawa ng kaunti para sa iba.