Mirth

(Tawa | Panahon ng panregla) Ang hindi makontrol na kasiyahan sa isang panaginip ay nangangahulugang ang isang maling pagkilos ay nagnanais na alisin ngunit walang mapakinabangan. Kung kinokontrol ng isang tao ang kanyang kahanga-hanga at hinihingi ang kanyang sarili sa panaginip, nangangahulugan ito na babalik siya sa parehong pagkakamali. (Tingnan din ang Tawa)