Martir

Nakakakita ng isang kilalang martir na buhay sa isang panaginip ay nangangahulugang pagsunod sa kanyang mabubuting tradisyon at hangarin para sa kanyang pagkatao at pag-uugali. Ang nakakakita ng isang kilalang martir sa isang panaginip ay nangangahulugan din ng pagsusumikap upang matamo ang kasiyahan ng Diyos at maabot ang Kanyang pagiging malapit.