Sisi

(Censure | Rebuke | Reprimand | Reproof) Ang sinungaling sa isang panaginip ay nangangahulugang hahanapin si Satanas sa kanyang masasamang kilos at nangangahulugan ito ng pagkabigo sa pangako ng isang tao. Ang pagsisisi sa sarili sa isang panaginip ay nangangahulugang pagdududa, pagkagambala at pagkalito na kung saan ang isang sasaway. Pagkatapos ay mapapahinga siya upang habulin ang kanyang kaaway, upang madaig siya at maging malaya sa pagsisi sa mga tao. Ang pagsisisi sa isang tao sa isang panaginip, ay nangangahulugang pareho sa pagkagising, at dahil dito, ang isang tao ay magdurusa sa mga tao na sinisisi siya. Kung nakikita ng isang tao na nagbubuhos sa kanya ng pera sa isang panaginip, nangangahulugan ito na nagsasalita sila ng masama o sinisisi siya. Kung nakikita ng isang tao na pinupuri siya sa isang panaginip, nangangahulugan din ito na kapuri-puri siya at gumagawa ng mabuti. (Tingnan din ang Censure)