Herder

Sa isang panaginip, isang herder ang kumakatawan sa isang tagapag-alaga.