Monitor 2

(zool. Lizard | Monitor butiki | Varanidae | Varanus Niloticus) Ang isang butiki ng monitor sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang bastos, ibig sabihin at isang mapanghamak na kaaway na may kaunting pagpapasiya, bagaman siya ay kinatakutan, at kung sino ang maikli sa patunay.