Coral

(Coralline) Sa isang panaginip, ang mga korales ay nangangahulugang pera, kayamanan o isang magandang dalaga. Ang pagsusuot ng kuwintas na nagdadala ng isang bato na bato sa isang panaginip ay nangangahulugang walang pag-iingat at lumayo sa landas ng Diyos.