Coffer

(Pomegranate | kahon ng kayamanan. Tingnan ang Kaso)