Pag-akyat ng isang bundok

Ang pag-akyat sa isang bundok, tinatangkilik ang mga halaman at pag-inom mula sa sariwa at matamis na tubig sa isang panaginip ay nangangahulugang pagtatago ng kalinisan ng isang tao sa samahan ng asawa ng isang tao. (Makita din ang Kfiimar | Veil)