Pagpapalayas

Kung ang isang tao ay nagnanais na mag-bangko ng isang bagay sa isang tao bilang isang tiwala o magtiwala sa isang lihim sa isang tao, pagkatapos kung nasaksihan niya ang isang kaso ng pagpapalayas sa isang panaginip, dapat niyang agad na ihinto ang balak na iyon, o kanselahin ang gayong pag-aayos. Kung nakikita ng isang tao ang kanyang sarili sa kanyang panaginip, nangangahulugan ito na tumanggi siyang magpatotoo sa katotohanan. Kung napag-alaman ng isang tao na siya ay naging castrated, o kung ginagawa niya ito sa kanyang sarili sa isang panaginip, nangangahulugan ito na mapaparusahan siya at sumuko sa utos ng isang tao. Kung ang isang tao ay nakakatagpo ng isang taong may kastilyo na hindi kilala sa kanya at may marangal na hitsura at nagsasalita ng mga salita ng karunungan sa panaginip, nangangahulugan ito na nakatagpo niya ang isang anggulo na naghahatid ng mga maligayang balita o nagdadala ng babala mula sa kanyang Panginoon. Kung kinikilala niya ang taong may castrated sa kanyang panaginip, nangangahulugan ito na nakilala niya ang isang kakilala niya. Ang nakakakita ng sarili sa isang panaginip ay nangangahulugan din na pagtaas ng debosyon at pag-iingat sa kanyang kalinisang loob. Ang pagkahulog sa isang panaginip ay nangangahulugan din ng pagpapabaya sa mga pabor, pagkawala ng pamilya o mga anak, o maaari itong magpahiwatig ng kawalan ng paraan, pagpili ng upang masiyahan ang personal na ginhawa ng isang tao sa mga interes ng iba, at ito ay kumakatawan sa masamang hangarin o pagkukunwari. (Tingnan din ang Impotence)