Canopy 2

(Pavilion | Tent) Ang pag-set up ng isang pavilion sa bukas na hangin upang umupo sa ilalim nito sa isang panaginip ay nangangahulugang pagkakaroon ng kapangyarihan at kapangyarihan. Ang isang canopy sa isang panaginip ay nangangahulugan din ng pagbisita sa mga libingan ng mga martir at ipinagdarasal para sa kanila, o upang mamatay sa kanilang estado. Ang pagtitiklop ng isang canopy sa isang panaginip ay nangangahulugang pagkawala ng kapangyarihan at kapangyarihan ng isang tao, o nangangahulugang malapit na matapos ang buhay ng isang tao. Ang paglalakad mula sa ilalim ng isang canopy sa isang panaginip ay nangangahulugang pagkawala ng ilan sa kapangyarihan o negosyo. Ang paglalakad mula sa ilalim ng isang canopy sa isang panaginip ay nagpapahiwatig din ng pagiging tapat ng puso at hangarin ng isang tao, o pagkamit ng istasyon ng isang martir sa pamamagitan ng tunay na debosyon ng isang tao, o nangangahulugang ito ay bumibisita sa Banal na Bahay sa Jerusalem. (Makita din ang Pavilion | Tent)