Tagagawa ng Cage

Sa isang panaginip, ang isang tagagawa ng hawla ay kumakatawan sa isang tagabuo, isang sastre, kasal, isang guro, isang bantay sa bilangguan o isang maniningil.