Kahirapan sa paghinga

(Asthma) Ang nakakaranas ng mga paghihirap sa paghinga sa isang panaginip ay nangangahulugang pagkabagot, pagkabagot, pagkahapo o kasiraan.