Payo

Kung ang isang tao ay tumatanggap ng payo mula sa kanyang kaaway sa isang panaginip, nangangahulugan ito ng panlilinlang, pandaraya, pagdaraya, pagdoble, stratagem, kawalan ng katapatan at pagmamataas. (Tingnan din ang payo ng Soliciting)