Mga Kalamidad

(Pagkabalisa | Pagpaputok | Kawalang-kasiyahan) Ang mga pagdurusa sa isang panaginip ay nangangahulugang pagsisisi, pagsisisi, pagsisisi sa sarili, pagkatao at pagsisisi.