Wardrobe

Ang isang wardrobe sa panaginip ay nangangahulugang natutuwa balita at mabuting balita na siguro inihayag sa ilang araw. (Tingnan din ang dressing room)