Naghahipan ng trumpeta

(Tingnan ang pamumulaklak)