Walang kabuluhan

Ang pagbubuhos ng isang bagay sa isang panaginip ay nangangahulugang pagkalungkot, pag-iisa, pagiging saway, o pagkantot. (Tingnan din Knot)