Pagdiskarga

Pagbaba ng karga ng mga pasanin ng isa, o cargo alwas ng isa sa isang panaginip ay nangangahulugan na nagbabayad ng kawanggawa at paggawa ng mabuti para sa kapakinabangan ng mga taong pinasasalamatan at mga taong hindi pinahahalagahan.