Tankard

(Dull-witted | Dummy | Idiot | Mug) Sa isang panaginip, ang isang tangke ay kumakatawan sa isang kasambahay o isang lingkod. Ang isang mataas na tabo para sa serbesa o isang tabo sa panaginip ay kumakatawan sa mga sambahayan servants na pahintulot sa pang-aabusong sekswal o sekswal na relasyon sa kanilang mga employer. Pag-inom mula sa isang mataas na tabo para sa serbesa sa panaginip nangangahulugan din kumikita ng pera sa pamamagitan ng isa ni tagapaglingkod o mga empleyado. Isang nasira mataas na tabo para sa serbesa sa panaginip Sumisimbolo ang kamatayan ng isa ang kaniyang lingkod o empleyado. (Tingnan din ang Mug)