Steak

(Karne) Sa isang panaginip, isang steak ay kumakatawan sa isang hindi maiiwasan masamang nangyayari, o maaaring ito ay kumakatawan sa isang passing panganib. Hiwa ng karne sa panaginip din ay maaaring sabihin ng kaligayahan, mabilis na kita, fertility, o exposure ng kung ano man ang dapat panatilihin ang personal at pribado. Ang nakakakita ng karne ng baka sa isang panaginip ay maaaring mangahulugan ng mga away, kasamaan, digmaan, dibisyon sa lipunan, o paghahalo ng ayon sa batas sa labag sa batas, o usura, o pagtupad sa mga pangangailangan ng isang tao.