Pagkontrol sa labis na panganganak

(Condom | Contraceptive device | Diaphragm) Ang paggamit ng isang contraceptive sa isang panaginip ay nangangahulugang ihahagis ang pera ng isang tao sa kanal, pag-aaksaya ng isang kayamanan, pag-alis ng mga anak mula sa kanilang lehitimong mana. Ang paggamit ng kontraseptibo sa isang panaginip ay nangangahulugang impeachment mula sa tanggapan o pagkawala ng halalan o diborsyo ang asawa o pagpapalit ng kalakalan ng isang tao.