Sabihin ang lahat

(Imprecation | Witchcraft) Ang pagdura sa isang bagay sa isang panaginip, o pamumulaklak sa isang buhol at pagdura dito ng isang hindi pagkakamali sa isang panaginip ay nangangahulugang pangkukulam. (Tingnan din ang dura)