Spell out

(Divulging) Kung ang isa ay nagsasalita o nagsasalita ng isang bagay na dapat manatiling lihim sa isang panaginip, maaaring nangangahulugan ito na maabot ang isang mataas na posisyon, pagkakaroon ng paggalang sa mga salita at opinyon ng isang tao, o nangangahulugan ito na magsalita ng publiko tungkol sa kawanggawa.