Betrayal

(Panlilinlang | Double-cross | Milk | Misleading | Renegade | Trickery | Digmaan) Sa isang panaginip, ang pagtataksil sa iba ay nangangahulugang mga pagkukulang o pag-aalipusta sa relihiyon at kabiguan sa buhay ng isang tao sa mundong ito. Ang pagbagsak sa isang panaginip ay nangangahulugan din ng isang pagnanakaw o labis na pangangailangan ng biktima.