Sigh

Ang isang malalim na buntong-hininga sa isang panaginip ay nangangahulugan ng pagsisimula ng isang proyekto na hinihiling ay mahirap at kung saan ang pag-unlad ay mabagal at masakit. Sa pangkalahatan, ang malalim na mga buntong-hininga sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng isang paglahok na magiging sanhi ng mga paghihirap.