Mahiyain

Ang pagsisigaw mula sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat, o ang pagpigil sa pag-iingat sa kasamaan at ipinagbabawal na mga gawa sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang malakas na pananampalataya, kita, o na ang isang tao ay makakatanggap ng espirituwal na patnubay.