Mga Lingkod

(Mga Anghel | Suka) Kung ang isang tao ay nakakakita ng mga tagapaglingkod na nagdadala ng mga pinggan ng pagkain, Matamis at prutas upang maglingkod sa bahay ng isang tao sa isang panaginip ay nangangahulugang ang isang tao sa bahay na iyon na may matagal na sakit ay nakuhang muli mula dito, o maaaring siya ay mamatay bilang isang martir . Ang mga alipin sa isang panaginip ay kumakatawan din sa magagandang balita. Kung ang isang hari, isang mangangalakal, o isang taong may kaalaman ay nakakakita ng kanyang sarili na kumakain mula sa kamay ng isang alipin o isang nars sa panaginip, ito ay kumakatawan sa kanyang awtoridad, kaalaman, karunungan, nagkasakit, o maaaring nangangahulugang pagpapalawak ng negosyo. (Tingnan din ang Alipin)