Beer

Ang isang umiinom ng beer sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang manggagawa o isang taong nagsusumikap upang kumita ng kanyang kabuhayan o maaaring ito ay kumakatawan sa isang kuripot na tao, o nangangahulugang ito ay muling pagsasama ng mga minamahal o pagpapahayag ng kagalakan. Ang beer o anumang madilaw-dilaw na inumin sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng sakit o kumita ng pera sa pamamagitan ng pagsasamantala sa isang empleyado o tagapaglingkod. (Tingnan din ang mga Intoxicants)