Beekeeper

(Apikuristista | Apiarist) Sa isang panaginip, ang isang beekeeper ay kumakatawan sa isang pakikibaka, isang caprice, paglalakad ng maikling daan, pagsusuot ng maskara, o maaaring mangahulugan ito ng mga paghihirap. (Tingnan din ang Beehive)