Rice flour

Sa isang panaginip, ang harina ng bigas ay nangangahulugang isang pagpapala o isang pabor. (Tingnan din ang Flour)