Pride

(Conceit | pagpapalalo | Vanity) Sa isang panaginip, pagmamataas o kapalaluan signifies pang-aapi at kawalan ng katarungan. Araw-conceited tao sa isang panaginip ay isang hindi makatarungan na tao sa katotohanan. Kung ang isa sa nakikita ng isang namatay na tao na nagpapakita ng pagmamalaki sa isang panaginip, ito ay nangangahulugan na siya ay isa sa kanila’y minagaling ng Dios na Makapangyarihan sa lahat ay hindi mukhang sa Araw ng Paghuhukom, at lalo na kung siya mukhang iba sa panaginip. Kung ang isa ay ipinagmamalaki ng kanyang sarili, ang kanyang kayamanan, o kapangyarihan sa panaginip, ito ay nangangahulugan na siya ay nang-aapi sa iba.