Pag-ibig

(Swagger) Upang lumipat sa isang kakaibang paraan sa isang panaginip ay nagpapakita ng pang-unawa ng isang tao sa kanyang relihiyon. Nangangahulugan din ito ng pagkakaroon ng isang makamundong ranggo na magtatapos sa lalong madaling panahon. Kung kinikilala ng isang tao ang isang paksa na may kaugnayan sa ilang mga kita sa kanyang panaginip, dapat niyang seryoso at maingat na suriin ang pagkakasala ng pinagmulan nito. (Tingnan din ang Paglalakad)