Piper

(Jester | Music) Sa isang panaginip, ang isang piper ay kumakatawan sa isang taong nagnanais ng isang bagay, o kung sino ang nababalisa na sabihin o gumawa ng isang bagay, o maaari niyang magpahiwatig ng walang kabuluhang usapan. Ang isang piper ng kasal sa isang panaginip ay kumakatawan sa mga kapistahan. Ang piper ng korte sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang hukbo na makikipagdigma. Ang isang piper sa isang panaginip ay kumakatawan din sa isang obituarist, isang tagapagbalita ng isang pagpatay, isang taong naglalantad ng isang multo, o isang taong nagbubukas ng isang lihim na prostitusyon na singsing at inilalantad nito ang mga pinuno. Ang isang piper sa isang panaginip ay maaari ring magpahiwatig ng isang anus. Ang isang hindi kilalang piper sa isang panaginip ay nangangahulugang nagdurusa sa isang sakit na venereal. Ang isang piper sa isang panaginip ay maaari ding kumatawan sa isang masasarap, isang mabuting ina, o marahil isang masamang ina na nawalan ng anak.