Mga Haligi

(Corner stone | Bahay) Sa isang panaginip, isang haligi ay kumakatawan sa asawa at pera ng isang tao. (Makita din ang Itim na bato | Ka’aba)