Pavilion

(Army | Canopy | Malaking tolda) Sa isang panaginip, isang pavilion ay kumakatawan sa isang tao na utos. Ang nakakakita ng isang pavilion sa isang panaginip ay nangangahulugan din ng pagsakop sa isang kaaway. Ang isang canopy sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang taong may mas kaunting awtoridad kaysa sa komandante, isang simboryo ay kumakatawan sa isang tao na may mas mababang ranggo, at ang isang tolda sa isang panaginip ay nangangahulugang mas mababa sa isang simboryo. Kung ang isang komandante ay nakikita na nag-iiwan ng kanyang pavilion sa isang panaginip, nangangahulugan ito na mawalan siya ng ilan sa kanyang awtoridad, o na maaaring mamatay siya sa madaling panahon. Ang hindi kilalang mga pavilion ng alinman sa berde o puting kulay sa isang panaginip ay nangangahulugang pagpapagaling, endowment, regalo, pagkamartir, pagbisita sa mga libingan ng mga taong matuwid, o isang paglalakbay sa Jerusalem. (Makita din ang Canopy | Tent)