Oak

Ang pangarap na Oak sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang mahirap na taong mahilig mag-alaga ng pera, o maaari itong kumatawan sa isang mahusay na shaikh, o isang mayamang tao. (Makita din ang puno ng Oak | Tree)