Mucous

. at para sa isang babae ay nangangahulugang kawalan ng kakayahan na maglihi ng mga anak.