Monogram

(Tuso | tuso | Pag-Sulit) Isang manggagawa na nag-aaplay ng isang mono- gramo o mga burda ng damit sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang tuso at tusong tao ng kaalaman. (Tingnan din ang Embroiderer)