Mirage

(Phantom | Spook) Sa isang panaginip, ang isang mirage ay kumakatawan sa kasinungalingan, o isang bagay na hindi magkakabisa. Kung ang isa ay nagnanais ng isang bagay, pagkatapos ay nakakakita ng isang talinghaga sa kanyang panaginip, nangangahulugan ito na imposible na makamit ang kanyang pagnanais, o na siya ay maiiwasang makamit ito. Ang isang talinghaga sa isang panaginip ay kumakatawan din sa pagkukunwari at kawalang-kasiyahan, hindi paniniwala sa kaisahan ng Diyos at pag-ibig na maihanda ang mundo at magpakasawa sa mga kasiyahan nito. Ang isang mirage sa isang panaginip ay maaari ding magpahiwatig ng maling mga pag-asa, o hindi matamo na mga layunin. Kung ang isa ay tinawag ng korte upang magpatotoo sa isang kaso, at kung nakakakita siya ng mirage sa kanyang panaginip, nangangahulugan din ito na magbibigay siya ng maling pahayag. Ang isang mirage sa isang panaginip ay kumakatawan din sa isang kwento na walang batayan, o panlilinlang at kasinungalingan na iniulat na parang totoo. (Makita din ang Ghost)