Shop ng luho

(Amenity | Extravagance) Ang namimili sa karangyaan sa isang panaginip ay nangangahulugang pagpayaman ng sarili sa gastos ng mga tao. Ang may-ari ng tindahan ng luho sa isang panaginip ay nangangahulugang pag-aalipin sa iba, o maaari niyang kumatawan sa isang negosyante ng baka, o pagdiriwang ng maligaya o malungkot na anibersaryo.