Nawawala ang paningin

(Blindness) Kung ang isang tao ay nakakakita sa kanyang panaginip na parang ang mundo ay lubos na nawasak at nanatili siyang nag-iisa doon, nangangahulugan ito na maaaring mawala siya sa paningin.