Nagpapahiram ng pera

Ang pagpapahiram ng isang bagay o lendingmoney sa isang tao sa isang panaginip ay nangangahulugang kita ng pantay na halaga. (Makita din ang Panghihiram | Pautang)